Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Lyca Mobile Privacy Policy

1. VÄLKOMMEN TILL VÅRAN SEKRETESSPOLICY!

Lyca Mobile respekterar din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy har som avsikt att informera dig om:

 • hur vi använder dina personuppgifter som vi tar emot genom din användning av webbplatsen, inklusive alla uppgifter du överlämnar till oss när du köper en produkt eller tjänst från oss, anmäler dig att få e-post från oss eller deltar i våra tävlingar.
 • dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter och
 • Hhur lagen skyddar dig.

Denna sekretesspolicy är strukturerad i olika delar så att du kan välja de särskilda områden som du är speciellt intresserad av.

Alternativt kan du hitta en sammanfattning här.

2. OM OSS

Vi, Lyca Mobile Sweden, är verksamma i Sweden. Vi erbjuder elektroniska kommunikationstjänster, såsom lokala, riks- och internationella telefonsamtal, SMS och data till våra kunder.
Med “vi”, “oss” eller “vår” menar vi i denna policy, den aktuella juridiska enheten inom Lyca Mobile, som ansvarar för att bearbeta dina uppgifter.

3. VILKA AV DINA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Personuppgifter innebär all information om dig som gör att du kan identifieras. Det innebär inte uppgifter där din identitet har tagits bort (så kallade anonyma uppgifter).

Vi får samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter, vilka vi har delat upp i följande kategorier:

 • Identitetsuppgifter innebär ditt förnamn, efternamn, födelsedatum och språk.
 • Kontaktuppgifter innebär din e-postadress, ditt kontaktnummer, och din fullständiga adress.
 • Finansiella uppgifter innebär ditt bankkonto och dina betalningsuppgifter (om du väljer att köpa produkter av oss och betala oss direkt, t.ex på vår webbplats).
 • Faktureringsuppgifter innebär uppgifter om betalning för de produkter och tjänster du har köpt av oss.
 • Tekniska uppgifter innebär internetprotokoll (IP) -adress, din inloggningsinformation, typ av webbläsare och version, tidszoninställning och plats, plug-intyper för och versioner av webbläsare, samt det operativsystem och den plattform som du använder för att besöka vår webbplats.
 • Profiluppgifterinnebär ditt användarnamn och lösenord, inköp som gjorts av dig, dina intressen och önskemål.
 • Användningsuppgifter innebär information om hur du använder vår webbplats, dina produkter och tjänster, top-ups samt samtalsuppgifter, vilket innebär datatrafik- och platsuppgifter.
 • Marknadsföring- och kommunikationsuppgifter innebär dina önskemål när du mottar marknadsföring från oss och andra juridiska enheter inom Lyca (som du valt och samtyckt till) samt dina kommunikationsönskemål.
 • Kundtjänstuppgifter innebär feedback från dig till oss, svar på enkäter samt röstmeddelanden när du kontaktar oss.

Vi bearbetar också dina personuppgifter för att erhålla information så att vi kan ta fram personliga erbjudanden för dig. Denna information kan inte avslöja din identitet, antingen direkt eller indirekt. Däremot, om vi kombinerar eller kopplar samman denna information med dina personuppgifter, kan detta direkt eller indirekt identifiera dig. På så sätt behandlar vi dessa kombinerade uppgifter som personuppgifter och hanterar dem i enlighet med denna sekretesspolicy.

Om vi är skyldiga enligt lag att samla in personuppgifter och du underlåter att överlämna dessa uppgifter när det krävs, kan det hända att vi inte har möjlighet att erbjuda dig produkter eller tjänster. Det kan också hända att vi då måste avbryta eller återkalla en produkt eller tjänst som du har köpt av oss, men vi meddelar dig om detta om så är fallet.

4. HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER FRÅN DIG?

Vi använder olika metoder för att samla in personuppgifter från och om dig, t.ex.:

Indirekt kommunikation via våra oberoende distributörer, grossister och återförsäljare.

Direkt kommunikation Om du lämnar över personuppgifter till oss genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt.

Dina personuppgifter samlas in när du gör följande:

 • Köper våra produkter eller tjänster;
 • Skapa ett konto på vår webbplats;
 • Prenumererar på våra tjänster eller kommunikationer;
 • Ber oss att skicka marknadsföring till dig;
 • Deltar i en tävling, kampanj eller undersökning; eller
 • Ger oss feedback.
 • Laddar ner vår app.

Automatiserad teknik eller kommunikation. När du kommunicerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning, nätanvändning och användningsmönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies. Se vår Cookie Policy för ytterligare information.

5. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det, men ofta blir det under följande omständigheter:

 • För att uppfylla de villkor som vi tillsammans ska godkänna eller som vi redan har samtycke om.
 • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte bryter mot dessa intressen.
 • Där vi måste följa en lagstadgad eller tillsynsskyldighet.

Nedan beskrivs alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka av de rättsliga grunderna vi är beroende på för att göra det. Vi har också identifierat var våra legitima intressen ligger, om tillämpligt.

Notera att vi kan behandla dina personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder, beroende på i vilket specifikt syfte vi använder dina uppgifter.

Syfte Typ av uppgifter Rättslig grund för bearbetning inklusive grund för berättigat intresse
För att registrera dig som ny kund (a) Identitet
(b) Kontakt
Utförandet av villkoren tillsammans med dig och, om tillämpligt, enligt lag
För att leverera produkter och tjänster till dig, inklusive:

Betalningshantering
indrivning av fordringar

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansiellt
(d) Fakturering
(a) Utförandet av villkoren tillsammans med dig.
(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (indrivning av fordringar)
För att hantera vår relation till dig och administrera ditt konto, inklusive att:

• Underrätta dig om ändringar i våra villkor och vår sekretesspolicy
• Upptäcka och förebygga brott och bedrägeri
• Be dig att skriva en recension eller delta i en undersökning
• Hantera eventuella problem som du tar upp med vår kundtjänst
• Kvalitetssäkring och tillsynsändamål

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marknadsföring och kommunikation
(e) Kundtjänst
(f) Användning
(a) Utförandet av villkoren tillsammans med dig.
(b) Där vi måste följa en rättslig skyldighet.
(c) Där det ät nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och undersöka hur kunder använder våra produkter / tjänster)
För att du ska kunna delta i tävlingar och undersökningar (ej kampanj-relaterad) (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikation
(a) Utförandet av villkoren tillsammans med dig.
(b) Där det ät nödvändigt för våra berättigade intressen (för att undersöka hur kunder använder våra produkter / tjänster, för att utveckla dem och gynna vår verksamhet)
För att marknadsföra produkter och tjänster till dig
För att delta i en undersökning (kampanj-relaterad)
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Marknadsföring och kommunikation
(d) Profil
(a) Berättigat intresse att bearbeta uppgifter kopplade till marknadsföring (för att utveckla vår verksamhet) och samtycke för att skicka elektroniska kommunikationer som är kopplade till marknadsföring, till nya kunder eller beroende på befintliga kundrelationer för att skicka elektronisk kommunikation, kopplad till marknadsföring
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra produkter / tjänster,
marknadsföring, kundrelationer och upplevelser
(a) Tekniskt
(b) Användning
Där det är nödvändigt för våra berättigade intressen (för att fastställa vilka typer av kunder som använder våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats inspirera vår marknadsstrategi)
För att lämna förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Tekniskt
(d) Användning
(e) Profil
Där det är nödvändigt för våra berättigade intressen (för att utveckla Lyca Mobiles produkter / tjänster och gynna vår verksamhet)

Marknadsföring

Du kommer att få kommunikation kopplad till marknadsföring från oss, antingen om du har samtyckt till att ta emot det eller om du har köpt produkter eller tjänster från Lyca Mobile, och i varje fall om du inte valt bort sådan marknadsföring.
Du kommer också att få kommunikation kopplad till marknadsföring från andra av Lycas juridiska enheter om du har samtyckt till att få sådan kommunikation om deras Lyca-produkter eller tjänster.

6. HUR KAN DU HANTERA DINA ÖNSKEMÅL FÖR MARKNADSFÖRING?

Du kan be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att när som helst klicka på “opt-out”-länkar på meddelanden eller genom att Kontakta vår Kundtjänst:

  • Ring 3332 (93 #) från din Lyca Mobile Avgifter:GRATIS
  • Ring 0734973737/0852054977 från en annan telefon. Avgifter: Operatörens avgifter kan tillkomma.
  • Ring +46734973737/+46852054977 från utlandet. Avgifter: Operatörens avgifter kan tillkomma.
  • Fyll i formuläret nedan eller skicka ett e-mail till cs@lycamobile.se

YDu kan även Kontakta vår Kundtjänst för att meddela oss om att du inte vill höra från oss via e-post, text, SMS eller telefon. Om du väljer att inte ta emot dessa meddelanden, gäller det inte personuppgifter som delats med oss i samband med köp av en produkt / tjänst, eller andra ändamål.

7. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan behöva dela din personuppgifter med parterna som anges nedan för de ändamål som anges:

 • Andra Lyca-anslutna juridiska enheter under gemensam kontroll (nedan kallade “Lyca-enheter”) som tillhandahåller tilläggstjänster, såsom telefonsupport för genomförande av order och som svarar på dina frågor.
 • Andra Lyca-enheter, om du har valt att få marknadsföringskommunikation från dem om andra Lyca-produkter och -tjänster än Lyca Mobile.
 • Externa tredje parter som tillhandahåller IT-tekniska supporttjänster, datacentertjänster och telefonsupport.
 • Tillsynsmyndigheter och rättsliga myndigheter som kräver underrättelse om bearbetningsaktiviteter under vissa omständigheter.

Om en förändring sker i vår verksamhet där vi väljer att sälja, överföra eller slå ihop delar av verksamheten, kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna sekretesspolicy. I förekommande fall kräver vi att alla externa tredje parter respekterar dina personuppgifters integritet och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredje parts tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de bearbetar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

8. VAR KAN DINA UPPGIFTER ÖVERFÖRAS?

Vissa av våra tjänsteleverantörer har sina huvudkontor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket innebär att deras bearbetning av dina personuppgifter kommer att medföra en överföring av dem utanför EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EES, garanterar vi en liknande skyddsnivå i och med att följande skyddsåtgärder vidtas så att det inte påverkar dig negativt. I synnerhet så använder Lyca Mobile telefontjänster som drivs av ett intresseföretag baserat i Marocko och Filippinerna. Lyca Mobile använder en leverantör av tekniska tjänster som är baserad i Indien. Vi har särskilda avtal som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Standardkontrakt för överföring av personuppgifter till tredje land. Vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina integritetsrättigheter åtminstone överensstämmer med kraven i EU:s lagstiftning, inklusive att kräva lämpliga säkerhetsåtgärder från sådana tredje parter, som anges i ett avtal mellan oss, för att skydda dina personuppgifter. Kontakta vår särskilda hjälplinje för dataskydd, om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanismen som används av oss när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

9. HUR SÄKERT FÖRVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt tappas bort, används eller nås på obehörigt sätt eller ändras eller offentliggörs. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter endast till de anställda eller andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av att ta del av dem. De kommer endast att bearbeta dina personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av en strikt tystnadsplikt. Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta integritetsintrång och kommer att meddela dig och eventuell tillsynsmyndighet om brottet om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

10. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlats, bland annat för att uppfylla rättsliga krav.

Informationer om lagringstiden för olika delar av dina personuppgifter finns i vår Datalagringspolicy, som du kan begära från oss genom att Kontakta vår Kundtjänst (se kontaktuppgifter nedan).

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för forsknings- eller statistiska ändamål. I så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan att ytterligare underrätta dig.

11. VILKA ÄR DINA PERSONLIGA RÄTTIGHETER?

Under förutsättning att vissa villkor, i enlighet med Protection Act Data, du har följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

 • Rätten att få information om dina bearbetade data och rätten att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Rätt att korrigera dina personuppgifter – Detta låter dig ha ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig korrigeras, även om vi kan behöva kontrollera riktigheten av den nya data du ger oss.
 • Rätt att be oss att ta bort dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter.
 • rätten att överföra dina personuppgifter – Detta gör det möjligt att be oss att överföra dina personuppgifter till dig eller någon tredje part. Vi kommer att ge dig eller en tredje part som du har valt dina personuppgifter på ett strukturerat, gemensam, maskinläsbart format.

Observera dock att denna rätt endast gäller automatisk information som du ursprungligen gav medgivande att använda eller hur vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.

 • Rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, skicka din förfrågan till mydata@lycagroup.com

Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller utnyttja någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att ta emot din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi får kräva av dig

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utnyttja någon av de andra rättigheterna). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte överlämnas till någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Tidsfrist för att svara

Vi försöker svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplicerad eller du har gjort ett antal förfrågningar. Om det är fallet kommer vi att meddela dig om det och hålla dig uppdaterad.

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Du kan kontakta vår Kundtjänst på 3332 från ett Lyca Mobile-konto eller 0734973737 / 0852054977 från en annan telefon. Du kan också skicka e-post till kundtjänst på cs@lycamobile.se eller genom att fylla i det digitala formuläret på https://prepay.lycamobile.se/se/contactus. För efterlevnadsfrågor i samband med denna policy har vi utsett en dataskyddsansvarig (DPO). Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kan du kontakta vårt dataskyddsteam på DPO@Lycagroup.com. Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet för dataskydd. Vi skulle dock uppskatta chansen att åtgärda dina problem innan du talar med tillsynsmyndigheten, så var god och kontakta oss i första hand. Ändringar i policyen Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att återspegla ändringar i lagar om dataskydd. Äldre versioner finns arkiverade här

13. Barnens integritet

Vår webbplats, app och tjänster är inte riktade till barn. Vi strävar inte mot att samla eller medvetet samla in eller på annat sätt behandla information från någon under 13 år.

Om du är under 13, ber vi att du inte lämnar oss med din information och inte använder vår hemsida och app.

Om du är förälder eller vårdnadshavare för ett barn under 13 år, kontakta oss om du är medveten om att ditt barn har använt vår hemsida eller app eller på annat sätt lämnat informationen till oss utan ditt samtycke. Vi kommer att ta bort eller på annat sätt sluta behandla ditt barns personliga uppgifter inom rimlig tid för att vi inte kommer att kontakta dig i framtiden.